எழுத்தின் அளவு :

ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தால் இவ்வுதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. அங்குள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வியைத் தொடர விரும்புவோர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. முழு கல்விக்கட்டணம், மருத்துவக் காப்பீடை இந்த உதவித்தொகை உள்ளடக்கி உள்ளது. இந்த உதவித்தொகைக்கு வரி எதுவும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

இதற்கு முன், ஆஸ்திரேலிய அரசின் உதவித்தொகையை ஆறு மாதங்களுக்கு மேற்பட்டு பெற்றிருத்தல் கூடாது. இந்த உதவித்தொகையின் 75 சதவீத அளவுக்கு வேறு உதவித்தொகைகள் எதையும் கூடுதலாக பெற்றிருக்கக்கூடாது. வரும் ஜனவரியில் ஆய்வு துவங்கும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு  www.qut.edu.au என்ற இணையதள முகவரியைப் பார்வையிடலாம்.

Scholarship :  ஐ.பி.ஆர்.எஸ் - ஆஸ்திரேலிய உதவித்தொகை
Course : 
Provider Address : 
Description :   
Search this Site

Copyright © 2024 www.kalvimalar.com.All rights reserved | Contact us