எழுத்தின் அளவு :

அடிப்படை தகுதி

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியின் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

* தேசிய செயல்திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

* இந்தியாவில் தொடர்ந்து கல்வி பயில வேண்டும்.

எண்ணிக்கை: 1000

கால அளவு

அடிப்படை/சமூக அறிவியல்: ஆராய்ச்சி(டாக்டோரல்) படிப்பு வரை

தொழிற்கல்வி(மருத்துவம், பொறியியல், மேலாண்மை, சட்டம்): இரண்டாவது பட்டம் வரை

தொகுப்பு நிதி: பி.எச்டி., படிப்பிற்கு யு.ஜி.சி., விதிப்படி

தேர்வு முறை: மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் நடத்தப்படும் எழுத்துத் தேர்வு அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவர். தேசிய அளவில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் நேர்முகத்தேர்விற்கு அழைக்கப்படுவர்.

அறிவிப்பு
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன்/ஜூலை/ஆகஸ்ட் மாதம்
 
கடைசி தேதி
மாநில அல்லது யூனியன் பிரதேச அறிவிப்பு அடிப்படையில்
 
உதவித்தொகை வழங்கும் நிறுவனம்
தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில்

Scholarship :  கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் வழங்கும் உதவித்தொகை
Course :  பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
Provider Address :  National Council for Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110 016, Director of Education, State/UT Government, www.ncert.nic.in
Description :   
Search this Site

Copyright © 2023 www.kalvimalar.com.All rights reserved | Contact us