சுயநிதி மருத்துவ கல்லூரிகளில் எம்.பி.பி.எஸ்., கட்டணம் எவ்வளவு?
மருத்துவப் படிப்புகளில் பின்பற்றப்படும் சிறப்பு ஒதுக்கீடு
பல் மருத்துவப் படிப்பில் சிறப்பு ஒதுக்கீட்டு இட விபரம்
சிறப்பு ஒதுக்கீடு - எந்தெந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எத்தனை இடங்கள்?
பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் சிறப்பு ஒதுக்கீடு விபரம்
சி.பி.எஸ்.சி., பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு - சென்னை மண்டல தேர்ச்சி விகிதம் - 2013
சி.பி.எஸ்.சி., பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு - பள்ளி வாரியான தேர்ச்சி விகிதம்
சி.பி.எஸ்.இ., பிளஸ் 2 தேர்வு - சென்னை மண்டல பள்ளி மாணவர்கள் விபரம் - 2013
பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் தேர்ச்சி சதவிகிதம் : 2010 - 2013
பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் 2013: மாவட்ட தர வரிசை
பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள்: 2012 - 2013 ஓர் ஓப்பீடு
பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் 2013: மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விபரம்
இந்தியாவின் மாநில வாரியான பல்கலைக்கழக விபரங்கள் (2012ம் ஆண்டின் படி)
பள்ளிக்கூடங்கள் பற்றிய ஆய்வு விபரங்கள்
அதிகரிக்கும் பள்ளிகள்!
Go to Page   of 12
Search this Site

மேலும்

Copyright © 2023 www.kalvimalar.com.All rights reserved | Contact us