தலைப்பு செய்திகள்

வளர்ச்சிக்குத் தேவை வாசிப்பு!

அறிவைப் பெருக்க ஆயிரம் வழிகள் இருந்தாலும், புத்தகம் வாசிப்பே சிறந்த வழி! ஒருவரை எது புத்தாக்கம் செய்கிறதோ? அதுதான் புத்தகம். தொட்டுத் தொட்டுப் பார்த்தால் அது வெறும் காகிதம்; தொடர்ந்து படித்தால் அதுவே வெற்றியின் ஆயுதம்!...

மேலும்

Search this Site

Copyright © 2016 www.kalvimalar.com.All rights reserved | Contact us