தலைப்பு செய்திகள்

‘கம்பெனி செக்ரெட்டரி’

இன்றைய உலகப் பொருளாதார சூழலில், ஒரு தொழில் நிறுவனம் பல சட்ட வரையறைகளை அதிக அளவில் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால், நிறுவன செயலர் எனும் ‘கம்பெனி செக்ரெட்டரி’யின் பங்கு அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது!...

மேலும்

Mock Test for NEET-2018 Result
All India Entrance Exams Seminar
Search this Site

Copyright © 2018 www.kalvimalar.com.All rights reserved | Contact us