தலைப்பு செய்திகள்

தேர்ச்சிக்காக வடிகட்டும் பணி ஆரம்பம்

பொதுத்தேர்வு தேர்ச்சி விகிதத்தை அதிகரிப்பதற்காக, படிப்பில் பின்தங்கிய மாணவர்களை வடிகட்டும் அரசு பள்ளிகளை கண்காணிக்க, கல்வித்துறை முன்வர வேண்டும்....

மேலும்

Search this Site